Naslovna О клубу Тренери

Тренери

ТРЕНЕРИ КЛУБА

С Е Н И О Р К Е  И  С Е Н И О Р И 

Категорија атлетичара (узраст):
млађи сениори: од 20 до 23 године
сениори: старији од 23 године

 

Дисиплине: скокови

Звање: Професор спорта и физичког васпитања, Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду

Невен Ранић

Дисциплине: спринт, препоне

Звање: Дипломирани тренер, Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду

Драган Перић

Дисциплине: бацање диска и кугле

Звање: Атлетски тренер, Спортска академија

 

Ј У Н И О Р К Е  И  Ј У Н И О Р И

Категорија атлетичара (узраст):
млађи јуниори: од 16 до 18 година
старији јунори: од 18 до 20 година

Љиљана Савичин

Дисциплине: спринт и препоне

Звање: Професор спорта и физичког васпитања, Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду

Младен Гајић 

Дисиплине: спринт и препоне

Звање: Професор спорта и физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитање Универзитета у Београду

Слободан Стојић

Дисциплине: скокови и препоне

Звање: Атлетски тренер, Спортска академија

П И О Н И Р К Е  И П И О Н И Р И

Категорија атлетичара (узраст):
млађи пионири: од 12 до 14 година
старији пионири: од 14 до 16 година

Ивана Петковић

Дисциплине: препоне

Звање: Дипломирани тренер, Висока спортска и здравствена школа

 

Р Е К Е А Ц И Ј А 

Дисиплине: рекреација

Александра Тешић

Звање: Професор спорта и физичког васпитања, Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду

А Т Л Е Т С К А  Ш К О Л А

 

Драгана Куновац

Миодраг Јелић

Бранислав Стајчић

Стеван Грујић

Немања Божић

А Т Л Е Т С К И  В Р Т И Ћ

Лена Стефановић

Категорија атлетичара: атлетски вртић

Звање: Дипломирани тренер, Висока спортска и здравствена школа